Wanneer u moet spreken en wanneer u moet luisteren

Als het gaat om een ​​gesprek, kunnen de kracht van onze gewoonten en de druk van sociale instellingen het buitengewoon moeilijk maken om het bewustzijn te behouden. Hier dient mindfulnessbeoefening als basis. We kunnen de gespreksarena zelf gebruiken als oefenterrein voor aanwezigheid, technieken gebruiken om bewustzijn te verankeren in het midden van uitwisseling en het vermogen tot relationeel bewustzijn ontwikkelen.

Bewust kiezen wanneer te spreken en wanneer te luisteren is essentieel voor een zinvol gesprek. In sommige opzichten is het de meest elementaire communicatieve vaardigheid. Hoe vaak heb je iets gezegd, alleen maar om te wensen dat je het even terug kon nemen nadat de woorden je mond verlieten? Of klik op “Verzenden” op een e-mail terwijl het misschien beter was om de zaken af ​​te laten koelen? Het is net zo belangrijk om de moed te hebben om ons stuk te zeggen. Als we niet praten, kunnen we het gevoel hebben dat we onszelf of onze geliefden in de steek hebben gelaten.

Gesprek is een dynamisch samenspel tussen ieders keuze om te spreken of te luisteren. Als die keuzes bewust en respectvol zijn, zijn gesprekken meestal productiever en leuker. Als die keuzes onbewust of impulsief zijn, zijn gesprekken vaak minder productief en meer stressvol.

Verwant: Zeg het goed

Ik noem dit moment het ‘keuzepunt’ tussen spreken en luisteren. Met aanwezigheid biedt elk moment een keuze. Ons vermogen om aanwezig te blijven op het keuzepunt vergt oefening. Soms racet het keuzemoment als een verkeersbord terwijl we 75 mijl per uur op de snelweg rijden. De impuls om te spreken kan zo sterk zijn dat het ons ertoe aanzet om te verbaliseren om de interne druk te verminderen. Als we neigen naar de rustigere kant, kan het voelen alsof die openingen in een gesprek verdwijnen voordat we onze stem kunnen opbrengen.

Hier komt mindfulness om de hoek kijken. Bij meditatie leren we hoe we onaangename gewaarwordingen (kniepijn, pijnlijke rug) kunnen waarnemen zonder onmiddellijk te reageren. We ontwikkelen het vermogen om bewust te zijn van een impuls zonder ernaar te handelen.

De angst die we in een gesprek voelen, is meestal geworteld in diepere behoeften die moeten worden gezien of gehoord, behoeften aan veiligheid, acceptatie, erbij horen, enzovoort. Hoe minder vertrouwen we hebben om aan die behoeften te voldoen, hoe meer druk we zullen ervaren om te spreken of te zwijgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *